Privacy Verklaring

Privacyverklaring
1. Dit is de Privacyverklaring van Body Business B.V. (hierna: "Body Business"), gevestigd aan de Baden Powellweg 4, 3401 RR in IJsselstein en kantoorhoudende aan de Edisonweg 7d, 3404 LA IJsselstein.

2. Body Business is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Body Business op de website www.bodybusinessijsselstein.nl als ook bij uw gebruik van de Website en het gebruik van de Body Business app.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Body Business af te sluiten en door het bezoeken van de Website www.bodybusinessijsselstein.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp").

Wat zijn persoonsgegevens?
3. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Body Business haar leden direct dan wel indirect identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?
4. In het kader van de dienstverlening van Body Business worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naw-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Als u via uw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma worden uw gegevens via uw werkgever verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek van de website (aantal bezoeken, voorkeuren. betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt.

Voor welke doelen verzamelt Body Business deze informatie?
5. Uw persoonsgegevens worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw sportlidmaatschap. Daarnaast zal Body Business deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Body Business die voor u interessant kunnen zijn. Body Business kan u ook na afloop van uw sportlidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Body Business te willen ontvangen. Uw persoonsgegevens kunnen voor deze doeleinden worden gebruikt door alle vestigingen die vallen onder Body Business. Deze vestigingen kunnen u dus ook rechtstreeks benaderen met hun aanbod van producten of diensten.

Overdracht van uw gegevens
6. Daarnaast kan Body Business uw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt, kan Body Business u alternatieve betaalopties aanbieden. Indien u na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

7. Indien Body Business een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Body Business wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

8. Tenslotte kan Body Business uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Body Business uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

Beveiliging van informatie
9. Body Business gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Body business ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Body Business en haar vestigingen toegang hebben tot uw gegevens.

10. Body Business bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Contact
Heeft u andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, of wenst u geen informatie van Body Business voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Body Business B.V. Baden Powellweg 4, 3401 RR IJsselstein of per e-mail: ijsselstein@body-business.nl

Wijziging Privacyverklaring
11. Body Business behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Contact opnemen

Contact Baden Powellweg 4
3401 RR IJsselstein
Tel: 030 - 688 21 12

Contact opnemen

Profiteer van onze unieke gratis faciliteiten!

Gratis proefles aanvragen
Body Business IJsselstein

Je bevindt je hier:

030 - 688 21 12